Zistite Svoj Počet Anjela

Sny o slonoch - interpretácia a význam

Slon v snoch prináša svoje kvality ako veľké divoké zviera: sila a svalová sila, hmotnosť, fyzická energia. Snívanie o slonovi prinúti snílka zamyslieť sa nad týmito vlastnosťami, nad možnosťou ich prejavu, nad tým, že ich sám v sebe spozná.

Ale na snílka urobí dojem veľká veľkosť, slon je hmota pohybujúceho sa mäsa, ktorá sa v prípade potreby ukáže byť podivne rýchla a pohyblivá.6116 význam

Slon v snoch je vyjadrením síl inštinktu, ktoré prudko vychádzajú z nevedomia, ale ktoré je možné usmerniť. Jeho kráľovská a impozantná povaha a pozitívne vlastnosti, ktoré sa mu pripisujú, z neho robia symbol sily a vnútornej sily, jeho sila a jeho vitálna energia vyjadrujú naliehavosť potreby a silu nevedomého obsahu, ktorý sa vracia do vedomia.Môžu to byť konflikty sexuálnej povahy alebo agresívne impulzy (dokonca aj slon sa stáva agresívnym a nebezpečným, ak je stimulovaný a mrzutý), môže to byť potreba vyjadriť svoju osobnú moc nájdením priestoru a roly, ktoré sú podobné postavám slona: rovnako rešpektované.

Symbolika slonov v kultúrach

Pri analýze symbolu slona v snoch je to práve koncept veľkosti tela, ktorý sa okamžite zváži a spojí s niečím „veľkým“, čo sa v živote snílka rysuje, s niečím, ktorého zjavná sila môže vystrašiť alebo upokojiť. T

význam slona v snoch môže upriamiť pozornosť na objektívnu úroveň pripojením sa k prežívaným udalostiam (premýšľajte, aké bežné je povedať: sú to veľké veci! Veľké veci sa mi dejú!) „Ťažkým“ ľuďom (unavený vydržať, nudný), ale predovšetkým sa týka subjektívnej úrovne: ako všetky zvieratá, aj slon v snoch stelesňuje inštinkty a prirodzené impulzy snílka.Slon v snoch má archetypálne aspekty spojené s jeho úlohou a so snímkami, ktoré sa objavujú v mýtoch a príbehoch starých orientálnych kultúr. Slon je hora kráľov a lovcov, symbol sily a sily kombinovanej s inteligenciou, pamäťou, dlhovekosťou, trpezlivosťou. Slon v snoch a v skutočnosti sa považuje za nositeľa šťastia, poznania, dobrej vôle.

Boh Ganesh má telo človeka a hlavu slona a predstavuje moc a kráľovskú moc, inteligenciu a napätie voči duchu, ktorý vie viesť hmotu a inštinkt. Ganéš s hlavou bieleho slona a tretím okom v strede čela je symbolom zamerania na duchovný cieľ, ktorý sa realizuje pomocou rozumu a myslenia.

Rovnako ako korytnačka je aj slon kozmogónnym zvieraťom, jeho nohy sú stĺpmi, na ktorých stojí svet, proboscis je (falickým) symbolom plodnosti, veľké uši predstavujú múdrosť.

Sny o slonoch - význam

Slon vo snoch môže naznačovať komplex menejcennosti snílka, objavovať sa vo sne o kompenzácii a zdôrazňovať potrebu byť videný, obdivovaný a upútať pozornosť ostatných.Slon v snoch môže naopak predstavovať silu snílka, ktorej si musí byť vedomý, alebo aspekt svojej odhodlanej a odolnej osobnosti, potrebu reflektovať a pomaly predchádzať, potrebu kráčať vpred s trpezlivosťou.

1142 anjelské číslo

Nakoniec je potrebné vziať do úvahy legendárnu pamäť slona: môže predstavovať potrebu pamätať na to, nestratiť z minulosti minulosť, mať širší pohľad a globálnu víziu situácie človeka.

Čo to znamená snívať o slonovi? Môže odrážať váš stav mysle v situácií, ktorej čelíte, ktorá je ťažkopádna a ťažko sa dá rozmotať.Môže to tiež predstavovať postavu suseda, vďaka ktorému sa cítite menejcenne a submisívne. V iných prípadoch to môže odrážať vašu fyzickú formu, možno chcete byť svižnejší a fyzicky aktívnejší, naopak sa budete cítiť trochu trápne, akoby sa vám snívalo o slonovi, ktorý je väčší ako obvykle.

Snívanie o sloníčkovi: vo svete snov, snívajúcom o detských zvieratkách, to môže odrážať vašu túžbu stať sa rodičmi, alebo sa pravdepodobne cítite v situácii neskúsený, tak ako sú iba slony alebo sa možno cítite bezmocní a potrební.

Sny o slonoch - symbolizmus

Veľká rozmanitosť narážok a rôzne významy súvisiace so slonom v snoch musia viesť snívajúceho k dôkladnej analýze toho, čo prežíva, aby určil najrelevantnejšie spojenie, pričom nesmie zanedbávať pocity, ktoré vzbudzuje obraz slona. Nasledujúce obrázky majú teda iba informatívny charakter a nemali by sa brať ako nemenné pravdy, ale mali by sa prispôsobiť tomu, čo človek cíti a žije.

Sen o veľkom a agresívnom slonovi - môže sa vzťahovať na sexuálne a agresívne impulzy spojené s odmietnutým ja. Snívajúci možno ovláda vo svojom každodennom živote veľkú kontrolu a prirodzené inštinktívne impulzy sa stelesňujú, aby našli východisko, ktoré nie je deštruktívne vtelením do slona v snoch, zvieraťa, ktoré nemožno ignorovať ani zabudnúť.

Snívanie o slonovi doma - môže to symbolizovať dve veci, prvou je, že sa vo svojom dome cítite utiahnutý a objemný, možno nevítaným hosťom alebo príliš dusným partnerom, v iných prípadoch môže byť slon symbolom šťastia. byť neočakávaným prekvapením vo vašom živote.

Snívanie o slonovi vo vode: odráža váš stav mysle v živote, voda určite symbolizuje život vo všetkých jeho aspektoch, takže tento druh sna by mohol naznačovať vašu váhu k životu alebo sa možno cítite byť niekým alebo niečím ohromený.Snívanie o niekoľkých slonoch - mohlo by to znamenať, že máte príliš veľa situácií a starostí, že už neviete, ako zvládnuť, vďaka čomu ste bezmocní a ohromení vecami, ktoré sa vám dejú.

Snívanie o mŕtvych slonoch - smrť všeobecne v živote a v snoch vedie k pocitu úzkosti, úzkosti a strachu. Snívanie o mŕtvom slonovi môže zniesť ako symbol zmeny, možno sa vám podarilo zdvihnúť sa z ťažkej situácie. Popremýšľajte, koho vo sne môže predstavovať slon, ktorý by mohol byť priateľom, partnerom alebo aspoň pre vás drahou osobou, ktorej sa bojíte prehry.

Snívanie o veľkom slonovi - spája sa, ako je uvedené vyššie, s inštinktívnymi a prirodzenými impulzmi, má však menej násilný dopad ako predchádzajúci obraz a môže upriamiť pozornosť na menej udomácnené, menej bežné aspekty tých, ktoré sú pre snílka k dispozícii.

Sen o zúrivom slonovi, ktorý ničí - naznačuje násilie, ktorým sa vysnívané ja snívajúceho vlieva do snov, ktoré sa nedokážu prejaviť v skutočnosti. Spravidla sú to inštinktické ja spojené s agresiou, hnevom a sexom.

Snívať o tom, že vás bude prenasledovať slon - má významy spojené s tým, čo je napísané vyššie, ale môže tiež odkazovať na ďalšie vlastnosti pripisované slonovi, ktoré nie sú skúsené alebo uvažované: napríklad trpezlivosť, ohľaduplnosť, sebaúcta, vedieť, ako stanoviť presné hranice zasahovania ostatných.

Snívanie o mŕtvom alebo zomierajúcom slonovi - kladenie na zem to môže byť spojené s vnútornou premenou, pomalosťou a trpezlivosťou, ktoré dávajú základ impulzívnosti a rýchlosti myslenia. Možno, že v živote snílka musíme konať rýchlejšie, byť pohyblivejší a menej „ťažký“, alebo sa zbaviť ťažkého represívneho darčeka, vzdialili sme sa od situácie, ktorá si vyžadovala veľkú duševnú „prítomnosť“, sústredenie, nasadenie.

Sen o slonej žene - je symbolom všetkých pozitívnych vlastností slona v kombinácii so symbolickými aspektmi ženského pohlavia, následne je symbol vyvýšený a sústreďuje sa v sebe na plodnosť nápadov, nové možnosti, realizované nádeje.

Sen o sloníčkovi - spája sa s nástupom sily, inteligencie, sily v kombinácii s hravosťou, ktorá robí všetko ľahkým a príjemným. Snílek v sebe znovuobjavuje schopnosť sprostredkovať medzi aspektmi záväzku a koncentrácie a ľahkosťou a schopnosťou relaxovať.

Snívanie o mŕtvom slonovi - zabitého lovcami alebo samotným snílkom, je dramatickým obrazom spojeným s vnútornými pravidlami, ktoré mu neumožňujú prejaviť všetok jeho potenciál. Toto sú aspekty kontroly, ktoré si chcú udržať „nízky profil“, aby bol menej viditeľný.

Snívanie o slonovi, ktorý niečo umýva - použitie proboscis a striekajúcej vody možno považovať za potvrdzujúci sen, ktorý zdôrazňuje iné povedomie, inú víziu a prístup k realite, menší strach pri vyjadrovaní emócií.

Snívať o jazde na slonovi - to znamená požadovať osobnú moc, nechať ju vyjsť v sebe, spoznať ju a umožniť jej, aby sa prejavila v živote človeka. Môže to byť symbol zasvätenia novým skúsenostiam a poznatkom alebo naznačiť novú fázu existencie.

Môže to mať aj sexuálnu hodnotu. Slon vo snoch je zvyčajne zviera, ktoré symbolizuje múdrosť a šťastie, a je tiež impozantným zvieraťom, pomalým a ťažkým.

1247 číslo anjela

Záver

Slon v snoch je vyjadrením síl inštinktu, ktoré prudko vychádzajú z nevedomia, ale ktoré je možné usmerniť. Jeho kráľovská a impozantná povaha a pozitívne vlastnosti, ktoré sa mu pripisujú, z neho robia symbol sily a vnútornej sily, jeho sila a jeho vitálna energia vyjadrujú naliehavosť potreby a silu nevedomého obsahu, ktorý sa vracia do vedomia.

Môžu to byť konflikty sexuálnej povahy alebo agresívne impulzy (dokonca aj slon sa stáva agresívnym a nebezpečným, ak je stimulovaný a mrzutý), môže to byť potreba vyjadriť svoju osobnú moc nájdením priestoru a roly, ktoré sú podobné postavám slona: rovnako rešpektované.