Zistite Svoj Počet Anjela

Sny o kraboch - význam a interpretácia

Snívanie o krabíkovi musí snílka prinútiť premýšľať o vlastnostiach, ktoré ho odlišujú od ostatných zvierat, a urobiť ho jedinečným: brnenie, pazúry, šikmá chôdza, biotop na pol ceste medzi zemou a vodou, na plážach a skalách.

Vlastnosti, ktoré majú presnú symboliku a pomáhajú priblížiť charakterové aspekty snílka aj situácie reality, ktorej čelí.V skutočnosti môže škrupina kraba narážať na uzavretosť a mrzutosť, ale môže tiež naznačovať potrebu chrániť sa medzi ostatnými, brániť sa pred inváziou alebo hrozbami zo strany ostatných.

Pazúry sú obranným nástrojom spojeným so silou a schopnosťou starať sa o ne, ale je možné ich spojiť aj s tendenciou „štipnutia“, to znamená byť podráždený, reaktívny a pripravený na štrajk. A tak ďalej.

Bude preto potrebné analyzovať každý prvok, aby sa zistilo, aké sú súvislosti, ktoré vedú k snílkovi a jeho realite.

Krabí symbolizmus v kultúrach

Symbolika kraba je spojená so symbolikou mesiaca, s jeho rytmami a pohybmi, s cyklami narodenia a znovuzrodenia a s mýtmi a legendami, v ktorých, podobne ako iné zvieratá opatrené šupinami alebo kyrysmi (korytnačka, krokodíl), krab sa postará o podporu sveta.Krab je vodný tvor, ale schopný chodiť po zemi, kopať diery do piesku, liezť a skrývať sa medzi trhlinami skál. V dávnych dobách ich tieto vlastnosti robili symbolom plodnosti spojenej s vodou, vitality „odolnej“ voči prekážkam a šokom života, chtonického sveta a najpodzemnejších, skrytých, tajných emócií.

38 anjelské číslo

Znamenie zverokruhu rakoviny je predstavované obrazom kraba, ktorého vlastnosti sa odrážajú v charakterových aspektoch tých, ktorí sa narodili s rakovinou: nežné srdce kraba, ktoré sa stáva mimoriadne citlivým, škrupina a pazúry, ktoré sa stávajú obranou rodiny. a ľudia sa starajú a to všetko sa niekedy pretaví do šialenstva a podráždenosti.

Sny o kraboch - význam

Škrupina kraba je to, čo chráni jadro bezbranných a nežných vnútri kraba, je symbolom ochrany zraniteľnosti snílka, jeho najkrehkejších častí spojených s jeho citlivosťou, jeho „nežného srdca“ a jeho vnútorné dieťa.

Snívanie o krabe potom zvýrazní toto dielo ochrany primárnym Se 'osobnosti, ktoré jednotlivcovi umožní okrem iného „pracovať“, vďaka čomu bude odolný a „odolný“ voči necitlivosti a pohoršeniu, ale ktoré sa často premenia na skutočné brnenie ktorá robí zraniteľnosť neprístupnou dokonca sám pre seba alebo nedovoľuje, aby sa objavila ani v intímnych vzťahoch.Krab je ale tiež vybavený hrozivými pazúrmi, ktoré sa v prípade potreby môžu stať obrannými alebo útočnými zbraňami. Silný symbolický prvok, ktorý transformuje primitívny a hranatý aspekt kraba na niečo hrozivejšie a znepokojivejšie, čo ho robí pre väčšinu nevítaným.

Snívanie o krabíkovi bude musieť snívajúceho prinútiť premýšľať o jeho spôsobe navrhovania seba samého, o agresívnych postojoch prijatých zo strachu alebo nadmernej krehkosti, ktoré sa stávajú akousi „maskou“, alebo o skutočnej tvrdosti postavy a potrebe brániť svoje vlastné územie, ktoré vedie štrajkovať s prehnanými reakciami.

Krab je tiež známy pre svoju typickú šikmú chôdzu, ktorá nemá vo svete zvierat žiadne ďalšie dôkazy. Zaujímavá zvláštnosť, odhaľujúci symbol toho, ako sa snívajúci pohybuje v kontexte alebo svojich alebo iných nepriamych postojoch.K podobnému spôsobu postupu je možné pripojiť aj snívanie o krabovi, ktorý postupuje svojimi bočnými krokmi po šikmej čiare. „Iný“ spôsob, ktorý môže naznačovať alternatívne videnie reality.

Cesta, ktorá NIE JE priama a zameraná na cieľ, ale ktorá sa vyznačuje malými krokmi, možno príliš rozvážnymi činmi, machiavellistickými stratégiami, prefíkanosťou a nedostatočnou predvídateľnosťou.

To všetko naznačuje opatrnosť, reflexiu a pozornosť voči tomu, čo sa deje okolo.

Sny o kraboch - symbolizmus

Snívať o obrovskom krabe - znamená čeliť veľkej chybe (myslite na výraz „vezmite si kraba“, ktorý je v našej kultúre rovnocenný s chybami) alebo s aspektom seba samého, ktorý má „veľký náprsník“, ktorý sa bráni pred ostatnými a skrýva sa. Skutočnosť, že krab vo snoch je obrovský, zosilňuje jeho vlastnosti a potrebu snílka identifikovať ich v ňom alebo u suseda.

Sen o ulovení kraba - ako je uvedené vyššie, môže to znamenať chybu alebo dokonca schopnosť ju rozpoznať. Odráža tiež vzťah s rezervovaným, plachým, introvertným „krabom“, ktorý skrýva svoj emocionálny svet.

Snívanie o agresívnom krabovi - Snívanie o krabovi, ktorý vás štípe - naznačuje reaktívnejšie a agresívnejšie aspekty vo vnútri i mimo seba. Agresívny krab v snoch je často symbolom blízkej osoby, nie veľmi tvárnej, spoločenskej a nepredvídateľnej.Snívanie o krabovi v posteli - predstavuje uzavretie a podráždenosť, ktoré sa objavujú smerom k vonkajšiemu svetu a tiež vo vzťahu páru (keď je posteľ dvojitá). Venujte pozornosť svojej intimite a potrebe zachovať ju.

Snívanie o krabovi na tele - ak sú pocity strachu a znechutenia, tento obraz sa dá spojiť s nezapretým ja a s niektorými potrebami, ktoré vyplávajú na povrch: väčšie súkromie, ak je snívajúci v dennom živote veľmi extrovertný, musí sa brániť sám, ak snívajúci nevie, ako určiť hranice pre invázie ostatných.

Niekedy snívanie o tom, že máte na tele zviera, môže odrážať nepríjemnosti, ktoré sa vyskytujú, keď spíme ako mravčenie, bolesť svalov. Prípadne prítomnosť zvieraťa na tele podvedome máme tendenciu sa hýbať, aby sme si uvedomili niečo, čo nechceme. V prípade kraba to môže byť čokoľvek vzhľadom na jeho poslovskú povahu. Prenasleduje vás niečo, čomu nechcete čeliť.

Snívanie o zjedení živého kraba - môže to naznačovať niečo „tvrdé“, čo je nútené alebo čo je nútené „prehĺtať“, môžu to byť problémy, s ktorými sa treba stretnúť, ťažkosti a tvrdosť života. Aj keď snívanie o konzumácii vareného kraba môže predstavovať potrebu poznať a vyzdvihnúť tie najnežnejšie aspekty jedného z nich, ísť hľadať sladké a emocionálne aspekty presahujúce rigiditu primárneho ja.

773 číslo anjela

Snívanie o zabití kraba - to znamená pokúsiť sa eliminovať symbolické vlastnosti kraba, keď sú prekážkou situácie, ktorej čelí snívajúci. Naznačuje to túžbu dôverne sa zapojiť do vzťahu, zmeniť postoj človeka, byť viac spoločenský. Môže sa to považovať za znak prebiehajúcej transformácie, silného odhodlania a otvorenia sa smerom von.

Snívanie o mŕtvom krabovi, ktorý páchne - vyzdvihuje aspekty seba (ktoré majú symbolické vlastnosti kraba), ktoré sa stali nepríjemnými, prehnanými, ktoré už nemajú zmysel a užitočnosť v realite, ktorej musí snívajúci čeliť.

Snívanie o kraboch, ktoré vstupujú do otvorov a nechávajú ich - sú symbolom všetkých foriem ochrany, maskovania a kontroly nad strachmi a emóciami, ktoré sa objavujú medzi vedomím a nevedomím.

Predstavujú obozretnosť a potrebu byť v bezpečí, pohybovať sa v najznámejšom a najbezpečnejšom prostredí. V niektorých snoch môžu narážať na stratégie, ktoré sa majú prijať, na alternatívne cesty, ktorými sa treba riadiť, a na hľadanie rovnováhy medzi tým, čo sa ukazuje ostatným, a tým, čo sa skrýva.

Ústa vo sne majú rôzne nuansy, v prípade kraba to mohlo súvisieť s niečím, čo ste chceli povedať, ale že ste nemali odvahu prejaviť strach zo súdenia, je to forma ochrany voči vám samým.

Prípadne existuje niečo, čo ste už vyjadrili a o čom viete, že vás trápi, slová, ktoré sa z minulosti vracajú, aby ich bolo počuť.

Snívanie červeného kraba - naznačuje hnev a agresiu, ktoré sa skrývajú za vyhradený a neosobný postoj.

Snívanie o čiernom krabovi - predstavuje najskrytejšie a najtlačovanejšie emócie. Môže to narážať na náladové postoje, výkyvy nálady a výbuchy alebo na nebezpečenstvo: niečo alebo niekoho, komu sa treba vyhnúť.

Snívanie o bielom kraba - ako vždy biela farba zosvetlí významy symbolu a dokonca aj kraba sa zmení na niečo mesačné a neškodné, ktorého súkromím sa stane plachosť, tvrdosť, nepriepustnosť, agresia, sprostredkovanie, šikmá cesta originálnosť a sympatie.

Snívanie o zelenom krabíkovi - viac ako iné symboly, pripomína prirodzené rytmy a potrebu snáď oddychu a samoty v kontakte s prírodou.

Záver

Tento krab má niektoré špeciálne vlastnosti, ktoré z neho robia ambivalentný symbol. Môže pásť vlastnosti spojené s vodou, a preto sa týka veľmi hlbokých a vnútorných emócií. Na druhej strane predstava silného brnenia predstavuje dokonalú kombináciu masiek, ktoré vás chránia pred svetom. , aby sme mohli skryť svoju krehkosť.

354 anjelské číslo

Ďalším dôležitým detailom sú pazúry, ktoré krab používa na svoju obranu; vytvára sa tak silná symbolika spojená práve s potrebou chrániť sa pred nepriazňou osudu.

Čo to znamená snívať kraba? Môže to odrážať dobu, keď sa budete cítiť katapultovaní do minulosti, niečo alebo niekto, komu by ste najradšej nevyliezli na povrch. Alebo to môže symbolizovať súbor zjavení, ktoré ste vytvorili a ktoré už nemôžete zniesť. Alebo pocítite potrebu chrániť sa, niečo vás neprinúti cítiť sa pokojne.

Krab, ako sme si už povedali, je poslom nevedomia, ktorý je pripútaný k moru, už vyjadruje spojenie s veľmi hlbokými emóciami, ak si myslíme, že čierna zdôrazňuje tento aspekt, môžeme ho interpretovať ako veľmi ťažké obdobie, v ktorým znovu prežívate emócie a sklamania z minulosti, ktorým by ste nechceli čeliť.