1108 Anjelské číslo - význam a symbolika

Anjel číslo 1108 je prekrásny vyslanec mieru a nebeskej múdrosti, ktorý osvetľuje, objasňuje, informuje a zvyšuje vašu schopnosť rozlišovať dobré od zlého, správne od zlého, vhodné od nepríjemností.

Všetko vo vašom živote sa hýbe a formuje podľa vašich činov.Číslo 1108 - Čo to znamená?

Smer, ktorým postavíte kormidlo svojho života, je smer, ktorým sa budete nevyhnutne pohybovať a zbierať zážitky.Pomysli teraz na ten božský okamih, kde sa k tebe priblížim ... cítiš moju prítomnosť? Počuješ môj jemný, jemný hlas, aký miluje milujúci otec?

Cítite, ako sa moje magnetické pole dotýka toho vášho, čo produkuje chvenie vo vašom fyzickom tele? Toto som ja, tvoj najlepší priateľ. Za tie roky sa toho povedalo málo, ale to sa čoskoro zmení.

Možno ste nevedeli o mojej prítomnosti. Možno vás vaši rodičia nenaučili o mne, že som živý v duchu a v pravde a v srdciach tých blízkych, ktorí nasledujú moje učenie. Ja, Ježiš Kristus, žijem.Cíťte moju prítomnosť, ktorá je ľahká a nabitá láskou, ktorú k vám cítim. Tento kontakt som hľadal dlho, čakal som na dokonalú chvíľu, aby som sa priblížil a povedal ti to, čo si vždy chcel počuť: Milujem ťa, vždy som ťa miloval a budem ťa vždy milovať.

Zo srdca ste dôležití. Pre mňa dôležité a pre Božie plány. Je potrebné rozvinúť vaše vlastnosti, musíte pochopiť, čo cítite a prečo sa cítite, odkiaľ pochádzajú vaše myšlienky, ako pôsobia duchovia.

Nebojte sa toho slova „duchovia“, pretože ja Pán som s vami. Duchovia sú len ľudia, ale teraz v inom stave, bez svojich fyzických tiel.

11 anjelské číslo

Zomreli pre svet, ale teraz sa vidia živí v duchovnom svete. Musíte sa naučiť, ako tieto duchovné mechanizmy fungujú, aby ste pochopili, aké je vaše poslanie a ako môžete prispieť k činom a energiám.Ježiš nielenže odporúča bezplatnú duchovnú prácu, ale ju aj uvádza ako príklad a pomáha vám v tom okamihu prostredníctvom svojich vyslancov, priateľských anjelov.

Jeho stredná loď bola použitá na duchovné prebudenie ostatných, vykonával diela a zázraky, liečil a javy, všetko bez toho, aby za ne niečo účtoval.

Cieľom duchovnej práce je dosiahnuť vzájomnú výmenu medzi materiálnymi a duchovnými, podporovať osvietenie, vzájomnú pomoc, bratstvo medzi vtelenými a vtelenými.Médium je svätá možnosť, ktorú je treba praktizovať a rozvíjať sväto a nábožensky. Nikdy nemiešajte svetové „platy“ (odmena, zisk, výhody, čisto osobný záujem, uspokojenie márnosti a hrdosti) vo vašich duchovných činnostiach. Naopak, uspokojte sa s duchovnou odmenou, ktorá vám je nevyhnutne poskytnutá.

Buďte vďační za pracovné príležitosti, ktoré vznikli a vzniknú v pravý čas, a za to, že vám Boh dá príležitosť splatiť vaše predchádzajúce duchovné dlhy (chyby, ktoré sa stali v bezvedomí) prostredníctvom dobra, ktoré propagujete svojou mediumistickou prácou, čím získate zásluhy za nové úspechy.

Požehnanie pre urýchlenie vášho vlastného procesu sa vám ponúka aj prostredníctvom vývoja, ktorý bude vychádzať z uplatnenia vašich mediumistických schopností a vedomostí, ktoré počas tohto procesu získate o živote za životom;

A nakoniec to najkrajšie zo všetkých duchovných odmien, požehnané spolužitie s dobrými duchmi / svätým duchom a ich ochrana vo vašom živote vďaka vykupiteľskej úlohe, ku ktorej ste zaviazaní.

Dajte Bohu to, čo patrí Bohu, dajte slobodne to, čo vám je dané zadarmo, a všetko ostatné sa vám krásne pridá.

Médium bez evanjelia je fenomén bez lásky, médium s evanjeliom a Ježiš je prísľubom duchovného víťazstva, váženia si božských talentov jednotlivca.Choďte v pokoji, sme s vami. Od svojho verného priateľa, ktorý je vždy po tvojom boku, pokoj!

Tajný význam a symbolika

Anjel číslo 1108 je nádherný Anjel vnútornej premeny. Anjel číslo 1108 vám teraz v tomto božskom stretnutí odhaľuje, že hoci ste veľmi milovaní, staraní a podporovaní vynikajúcou duchovnosťou, nastal ideálny čas na to, aby váš duchovný rozvoj získal konzistenciu a objem.

901 anjelské číslo

Nestačí prestať robiť to, čo je zlé, treba sa naučiť, čo je správne, a uplatniť to s maximálnou silou svojich schopností, dokazujúcich Bohu, že si schopný vyšších misií, hlbších správ, činov a úloh, ktoré vykúpia tvoju minulosť a vyčisti si budúcnosť.

Dnešok je skutočný, teraz je jediný okamih, ktorý existuje, aby ste sa dali novými smermi, začali nové štúdie a hľadali vedomosti, aby sa vaše svedomie mohlo dostať z bahna stagnácie.

Každý proces zmeny exteriéru si od nás vyžaduje určité zmeny interiéru. Je načase, aby ste svoj život podriadili Ježišovmu duchovnému učeniu, aby ste raz a navždy pochopili, že je dôležité dobre robiť druhým, najmä keď sa k vám nesprávajú alebo vás nechcú dobre.

Láska a anjel číslo 1108

Všetky ľudské vlastnosti, ktoré Ježiš učí rozvíjať pomocou svojich anjelov, sú práve pre vaše dobro, aby ste neochoreli alebo aby ste sa uzdravili. Všetko pramení z vašich myšlienok, pocitov, emócii a konania.

Každý z nich vyžaruje vibráciu vo vašom duchovnom tele (na ducha), ktorá sa odráža vo vašom fyzickom tele.

Vedzte, že väčšinu chorôb spôsobujete vy, spôsob života, vaše zvyky, spôsob konania a zaobchádzania so svojimi ľudskými bratmi a seba.

Zmeňte to, v čo veríte, že je vaša pravda, a uvidíte, že váš život a celá vaša bytosť bude bohatá na radosť, múdrosť a život.

Pokračujte v objatí nevedomosti, naďalej prijímajte deštruktívne myšlienky vo svojom duševnom dome, vo svojom srdcovom chráme, škodlivé návštevy a uvidíte, ako váš život vysychá ako púšť na slnku. Všetko závisí od vás, kľúč k životu v cieli a rozlišovanie závisí iba od vás.

Po vašom boku stojí armáda dobrodincov, ktorí len čakajú na znamenie, ktoré odhalí správanie a zvyky niekoho, kto má duchovný úspech? A keď Duch svieti svetlom pravdy, človek pláva v jeho každodennom živote. Keď väčšina prijme toto volanie, ktoré sa k vám teraz volá, už nebudú choroby, bolesti, osamelosť, zloba.

Nechajte svojho vnútorného boha pocítiť pravdu, ktorá sa na vás valí práve teraz. Dovoľte a požiadajte o prístup svojho anjela strážneho vo vašom živote, teraz i navždy.

Spolupracujte s nimi tak, aby ich liečenie bolo zároveň liečením celej planéty. Študujte a pracujte pre dobro, aby stúpala schopnosť milovať so všetkými, ktorých rovnako volajú Boží anjeli. Je len jeden okamih na zmenu vašej budúcnosti a ten okamih je teraz.

Venujte sa svojej zmene, svojej úrovni vedomostí a porozumenia o duchovnom svete a sledujte, ako vám situácie vo vašom vlastnom živote dokazujú, že je to úžasná pravda. Že keď sa zmeníme, všetko sa zmení.

Zaujímavé fakty o čísle 1108

Anjel číslo 1108 odhaľuje, že existujú veci, najmä tie v duchovnom svete, ktoré nie je možné dosiahnuť osamote, aj keď sa veľmi snažíme.

Existujú aspekty nášho duchovného bytia, ktoré sa dajú prebudiť a rozvinúť iba pomocou toho, ktorého dal Boh po jeho boku. Hľadajte ticho, rovnako ako teraz, a požiadajte o pomoc.

Požiadajte ho, aby bol vo vašej blízkosti a naučil vás, ako žiť duchovný život v láske a pravde. Blahoslavený, kto dnes prijíma túto správu.

A s ňou vedomie, že Boh je len volanie ... blízky, láskavý, opatrný, pozorný, Boh lásky, Boh pokroku, Boh učenia a úplná ochrana. Uznanie potreby božského mentorstva je jasným znakom duchovnej zrelosti.

Prestaňte sa súdiť alebo odsudzovať svoje chyby. Celá táto záťaž vás len núti stagnovať na prechádzke. Náš Boh je slobodou, Bohom ľahkosti, radostného zámeru, hojnosti života. Dostatok úsmevov, objatí, sĺz šťastia!

Toto je Boh, ktorého sa v tomto procese naučíte s božskými duchmi. Ak máte záujem robiť to, čo je správne, a riadiť sa Zákonmi duchovného vesmíru, stačí to a ukazuje to, že ste Jeho, a preto si zaslúžite byť pod jeho ochranou.

Boh vás prijíma so všetkými vašimi chybami a bude sa usilovať o ich harmonizáciu, s časom, so zrelosťou. A tvoje duchovné vlohy a schopnosti, koľko ich máš a nevieš ... Ale ja Hospodin ti ich pomôžem rozvinúť.

Ich jedinečné vlastnosti, skúsenosti, uhly pohľadu, ktoré pomôžu bratom prekonať ich ťažkosti. Objavíte svoj účel a potom pomôžete ostatným objaviť ten ich, čím uzavriete tento pozitívny cyklus.

anjel číslo 9111

Už žiadne zbytočné napätie. Je čas odovzdať sa tomu vyššiemu volaniu a dôvere! Kedykoľvek sa objavia obavy a pochybnosti, posilňuj svoju dôveru (vieru) jej precvičovaním!

Pokora, tak nevyhnutná, nastane v celom procese rozvíjania vašej duchovnej citlivosti, kde si uvedomíte svoju potrebu božskej pomoci.

Táto základná kvalita rozptýli mračná individualizmu, sebestrednosti, neomylnosti, márnivosti a posudzovania chýb druhých.

Vidieť anjel číslo 1108

Vidieť anjela číslo 1108 je šanca, ako otvoriť oči a nechať sa udrieť niekým zvláštnym vo vašom živote.