1009 Anjelské číslo - význam a symbolika

Kedykoľvek vo svojom živote pocítite prítomnosť čísla, ktoré sa zdá byť neustále, môžete si byť istí, že toto číslo je v skutočnosti anjelským číslom.

Tieto čísla prichádzajú do nášho sveta, keď to najmenej čakáme, a otvárajú našu dušu novej skúsenosti.Anjel číslo 1009 je rovnaký, takže budeme diskutovať o symbolike, ktorá je za tým a o všetkom, čo pre nás toto anjelské číslo môže urobiť.Číslo 1009 - Čo to znamená?

Anjel číslo 1009 je symbolom citlivej povahy a symbolom možnosti spojiť sa s ľuďmi okolo nás.

Aj keď sa s empatiou často zaobchádza zle, empatie si konečne získa zaslúženú pozornosť, a to aj v rámci pracovných vzťahov.

Toto slovo gréckeho pôvodu, ktoré v doslovnom preklade znamená „cítiť sa vo vnútri“ (en = vnútri; pátos = pocit), je v skutočnosti šifrou každého plodného vzťahu, toho pocitu, ktorý nám umožňuje dešifrovať svet v neustálom vývoji.Vďaka empatii nám dáva schopnosť vžiť sa do kože toho druhého, vedieť porozumieť emocionálnym stavom druhých, a umožňuje nám tak rozlúštiť a analyzovať súvislosti a prinútiť nás reagovať správnymi emóciami.

Je nepopierateľné, že v nízkoempatickom prostredí je kvalita práce a pohody nižšia, a práve z tohto dôvodu sa v rámci organizácií vynakladá veľa energie na to, aby sa zamestnancom pomohlo pri empatii.

Ako vieme, empatia je vlastne sval, ktorý sa dá trénovať. Musíte len prekonať svoje hranice a zaviazať sa.

Tajný význam a symbolika

Pre tradičnú múdrosť je všetko cyklické. To, čo začalo od ticha a priepasti Zero, Jediného, ​​teraz začína nová séria, ktorá začne dvojitým Jednom, jedenástym, číslom, ktoré označuje prechod a ktoré má pekelný charakter na odhalenie prebytku prebytku, pretože sa snaží prekročiť „počet dokonalosti“, ako ho nazýval Pytagoras, Syn ticha.Číslo 10 Pre Pytagorejčanov je 10 počet Tetractysov, Pytagorovej dekády, ktorá je súčtom prvých štyroch čísel (1 + 2 + 3 + 4 = 10) tvoriacich tvár pyramídy, rovnostranného trojuholníka desiatich. body usporiadané do štyroch vodorovných radov. Vo vrchole vyššie jediný bod symbolizuje Jeden, božský, počiatok všetkého, bytosť sa ešte neprejavila.

Dole, v druhom rade, je prvý prejav signalizovaný výskytom dvoch bodov, ako je prvá dualita, mužská a ženská, falus a vajíčko, svetlo a tma, obloha a zem, jin a jang atď., predstavujúci dvojice protikladov, ktorým permanentne čelí všetko, čo sa vytvorilo.

Ľudia charakterizovaní číslom deväť majú okrem toho, že sa odlišujú od ostatných, obzvlášť akútnu intuíciu.Uvedomujúc si skutočnosť, že ich život je iba malým kúskom oveľa väčšej mozaiky, majú zloženú a rozmanitú povahu, ktorá ich často vedie k životu vzostupov i pádov.

Môžu preto prejsť od eufórie k skľúčenosti, od vyrovnanosti k zmätku, od silnej ľudskosti k takmer úplnému nezáujmu o blížneho.

V každom prípade sa tento výkyv vyskytuje najmä počas prvých rokov života, keď osoba Deviatich ešte nemá vedomie toho, čo je jeho cestou a jeho povahou.

Láska a anjel číslo 1009

Ako sme už spomínali, anjel číslo 1009 vás naučí empatii v láske. Naučiť sa empatii neznamená uzavrieť sa do kancelárie a prinútiť sa vydržať toho kolegu, ktorého jednoducho nemôžeme tolerovať, ale skôr naopak.

Cestovanie, poznávanie iných kultúr a perspektív, spoznávanie nových miest, stretávanie ľudí so vzdelaním vzdialeným od nášho, môže byť skutočne poučné.

Po celom svete si uvedomujeme, že to nie sme my, náš tréning a náš spôsob života, to je stred vesmíru a že ten druhý sa môže od nás veľmi líšiť, a preto si zaslúži pozornosť.Štúdia z Torontskej univerzity, publikovaná v časopise Trends in Cognitive Sciences, uviedla: čítanie nám pomáha kodifikovať emócie človeka v skutočnom živote, pretože nás núti cvičiť s postavami a udalosťami, ktoré nájdeme v knihách.

47 anjelské číslo

Štúdia ukázala, že mozog bežných čitateľov je viac stimulovaný, pokiaľ ide o predstavovanie scén, počnúc počúvaním niekoľkých lapidárnych viet.

Prečo nás ľudia, ktorí sa sťažujú, otravujú? Alebo prečo nemôžeme komunikovať s niekým, kto pri hovorení používa vysoký tón hlasu? Naše reakcie sú pravdepodobne výsledkom našej cesty.

Mrzutosti a predsudky týkajúce sa určitých spôsobov vyjadrovania emócií môžu závisieť od skúseností, ktoré sme mali ako deti, od udalostí, ktoré nás poznačili už od útleho veku. Položme si otázku, pokúsme sa pochopiť, prečo máme sklon reagovať určitým spôsobom, a skúsme to zmeniť.

Pred svojimi priateľmi alebo kolegami požiadajte svojich priateľov a rodinu, aby vám pomohli stať sa empatickejšími. Kedykoľvek sa snažíte identifikovať seba samého, že nedokážete dekódovať pocity druhých, požiadajte ostatných, aby to vysvetlili.

Iba tak môžete začať cestu a to, čo bolo pre vás kedysi nepochopiteľné, sa časom stane ľahko rozpoznateľným. Spýtajte sa na viac otázok, počúvajte ich bez prerušenia a povzbudzujte ostatných, aby s vami robili to isté.

Pomerne rozšíreným prístupom je nazývať kolegov priezviskom, meno osoby je však zásadné, pretože zahŕňa celú jeho históriu osoby.

Oslovovanie niekoho tým, že ho oslovuje menom, je spôsob, ako dať človeku pocítiť prítomnosť, zapojiť ho celou svojou bytosťou a zveriť mu, že ho berieme vážne, že sme pripravení ho prijať v celom rozsahu.

Zaujímavé fakty o čísle 1009

Desatoro je pre mnoho doktrín posvätným číslom, symbolom dokonalosti prejaveného vesmíru, vyvrcholenia cesty. Je to prvé dvojciferné číslo, to, ktoré uzatvára cyklus prvých deviatich, vracia sa na začiatok, na jednu a nulu, teraz zjednotených v desiatich, aby začal nový a širší cyklus pádu v hmote.

V treťom rade tri body symbolicky zodpovedajú tak božskej triáde, trom logám, ako aj trom úrovniam sveta: pekelnej, zemskej a nebeskej, alebo toho, čo by v človeku bolo telo, duša a duch: hmotný, intelektuálny a duchovný.

Základňa trojuholníka so štyrmi bodmi symbolizuje mnohorakosť prejaveného vesmíru, štyroch prvkov, štyroch ročných období, štyroch životných etáp atď.

Je potrebné poznamenať, že 10 je binárny vzorec, ktorý zodpovedá 2 v elektronických kalkulačkách, čo potvrdzuje jeho zmysel pre pôvod násobku a prejavu, ako aj jeho sčítavaciu úlohu.

Nezabúdajme, že 10 je dvojnásobok 5 a päť už vieme, že je to číslo prvej totality celého človeka, pretože je to súčet 4 + 1 hmoty a ducha, ktorý tvorí už známa hra protikladov, ktoré integrujú všetky stvorené bytosti.

Desať teda opäť ukazuje vnútorný dualizmus každého z prvkov, ktoré tvoria päť a ktoré stotožňujú makrokozmos s mikrokozmom, vesmír s človekom.

Neskôr, v kresťanskom katechizme, citujúc evanjelium svätého Matúša (Mt 22; 37-40), sa hovorí: „Týchto desať prikázaní je uzavretých v dvoch: budete milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého.“

A Ježiš sa rozlúčil so svojimi učeníkmi pri poslednej večeri a syntetizoval ich ešte viac slovami: „Nové prikázanie, ktoré ti dávam: aby ste sa navzájom milovali.“

Pre Grékov bol prvým bohom Eros starší, prvotná Láska, ktorá je definitívne pôvodom a koncom prejavu, cesty, ktorou sa vraciame domov, k Jednote, z ktorej jedného dňa odchádzame.

Vidieť anjelské číslo 1009

Anjelské čísla vnášajú do našich životov stabilitu a vieru, preto je dôležité všímať si ich a pozorne počúvať ich správy. Stále buďte v strehu, pretože tieto čísla sa môžu zobraziť kedykoľvek.

To, že ťa vedú tvoji strážni anjeli, je obrovským požehnaním, takže nikdy neodmietaj ich pomoc, bez ohľadu na to, ako málo veríš v ich prítomnosť.

Niekedy môžu byť upokojení aj ľudia, ktorí neveria, a začnú veriť v silu anjelských čísel.

Každá správa skrytá za nimi nám môže iba pomôcť a nikdy nám neubližovať, pretože správy skryté za anjelskými číslami sú pozitívne a motivujúce.

Preto majte svoju myseľ otvorenú novým skúsenostiam a pokúste sa správy skryté za anjelskými číslami aplikovať na váš súkromný život.

Možno si všimnete zmeny, ktoré obrátia váš život a umožnia vám byť šťastnejší a lepší v každom zmysle slova.

Nie je možné nič stratiť, ale môžete toľko získať, ak sa rozhodnete ísť touto cestou.